محصولات

شماره ٢ اولاپلكس ٢٠٠٠ ميلي ليتري شماره ٢ اولاپلكس ٢٠٠٠ ميلي ليتري

شماره ٢ اولاپلكس ٢٠٠٠ ميلي ليتري

مخصوص متخصصين كار با موادي كه مصرف شماره ٢ بالايي دارند،شماره٢ اولاپلكس را سخاوتمندانه مصرف كنيد.
0 3107
شماره ٣ (مراقبت در منزل مشتريان) شماره ٣ (مراقبت در منزل مشتريان)

شماره ٣ (مراقبت در منزل مشتريان)

این محصول اولاپلکس برای مشتریانی است که می خواهند در منزل از اولاپلکس استفاده کنند. و اندازه این محصول اولاپلکس فقط ۱۰۰ میلی لیتر است و برای هر شخصی برای یک دوره درمان استفاده می شود. 
0 17106
كيت مسافرتی (مخصوص سالن‌ها) كيت مسافرتی (مخصوص سالن‌ها)

كيت مسافرتی (مخصوص سالن‌ها)

این محصول دقیقا مشابه کیت سالنی است با این تفاوت که این محصول اولاپلکس شامل سه بطری صد میلی لیتری است که حاوی یک عدد شماره یک اولاپلکس و دو عدد شماره دو اولاپلکس می باشد. و باز هم مخصوص متخصصین کار با مواد است. 
0 3428
كيت سالنی (مخصوص سالن‌ها) كيت سالنی (مخصوص سالن‌ها)

كيت سالنی (مخصوص سالن‌ها)

این محصول شامل سه بطری ۵۲۵ میلی لیتری است که این محصول اولاپلکس حاوی یک عدد شماره یک و دو عدد شماره دو می باشد و محصول پروفشنال است و مخصوص متخصصین کار با مواد است. 

1 3383
RSS